14.10.2020

BLESKOVÁ INFORMÁCIA -> VLÁDA DNES SCHVÁLILA SÉRIU ANTI-COVID OPATRENÍ: PRVÁ POMOC + KOMPENZÁCIA POKLESU TRŽIEB

Vláda Slovenskej republiky dnes prijala sériu Anti-Covid opatrení. V ich rámci štartuje nová schéma pomoci Ministerstva dopravy a výstavby špaciálne určená pre podnikateľov v cestovnom ruchu.

Vláda Slovenskej republiky prijala 14. októbra sériu Anti-Covid opatrení:

1/ V skupine opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSCR) "PRVÁ POMOC"

dochádza k úprave výšky doterajších dávok - paušálne ide o ZVÝŠENIE DÁVOK O 50%. Pre najčastejšie používané "OPATRENIE 2" bude maximálna pomoc
pre SZČO bude po novom maximálne 810,00€ (namiesto doteraz max. 540,00€).

Podmienkou čerpania dávky v novej výške bude podpis dodatku k zmluve.**

Pre jednoosobové SRO bude dávka po novom 315,00€ (namiesto 210,00€)

Žiadať o pomoc v novej výške sa bude dať prvýkrár za mesiac október 2020 od 2. novembra 2020**

OPATRENIE BUDE PLATIŤ podľa potreby - zatiaľ predbežne najdlhšie DO 31/12 2021.

----

2/ Štartuje úplne nová schéma štátnej pomoci z Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) pre cestovný ruch - tj. nástroj KOMPENZÁCIA POKLESU TRŽIEB
( pri poklese tržieb o 40% a viac)

O pomoc pre sprievodcov cestovného ruchu (tj. podľa OKEČ 79 900) bude možné podať elektronicky**.

O KOMPENZÁCIE bude možné žiadať v rámci tohto opatrenia SPäTNE OD APRÍLA 2020.

Výzva MDV bude zverejnená v najbližšom čase.

POMOC BUDE MOŽNÉ ČERPAŤ V RÁMCI OBOCH OPATRENÍ (MDV a MPSVR) SÚČASNE.

** Viac informácii o technikáliách prinesieme po ich zverejnení.

SPOLU SME TO DOKÁZALI!