22.05.2020

PREHĽAD NAJBLIŽŠÍCH VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT - MÁJ/JÚN 2020

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu v rámci Akadémie Janky Pätoprstej pokračuje v doškoľovacích aktivitách.

Pre našich čôenov sme pripravili nasledovné podujatia:

28. MÁJ - VYUŽÍVANIE PRIESTORU - ON-LINE PREDNÁŠKA
prednáša Marián BIlačič

01. JÚN - CESTOVATEĽSKÉ KINO - SRÍ LANKA - (KLUBOVÉ STRETNUTIE)
o svoje zážitky sa podelí Marcel Šmátrala

08. JÚN - NEMČINA V CESTOVNOM RUCHU - ON-LINE PREDNÁŠKA
špecifiká nemeckého jazyka - aplikovaná prednáška

ĎALEJ PRIPRAVUJEME:

-> PEZINOK - TOTAL
(terénne cvičenie)

-> SPRIEVODCA V POHYBE - ON-LINE PREDNÁŠKA

a mnohé iné podujatia