Aktuality Úvod Profil Stanovy Predsedníctvo Etický kódex
Rady a tipy Virtuálna knižnica Prihlásiť sa

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

OSOBNÉ ÚDAJE
Meno: MULLER Abram
Číslo člena R-0144
Jazykové znalosti:   Dutch - holandsky
  English - anglicky
  French - francúzsky
  Slovak - slovensky
Bydlisko
Obec: Rotterdam
Okres: Rotterdam
Kontakt
+421-908-432 011 // NL: +31-6-1369 3489
info@abrammuller.nl
  http://www.abrammuller.nl
  Civilné povolanie: professional tourist guide / profesionálny sprievodca
OSVEDČENIE O KVALIFIKÁCII
Sprievodca Bratislava od roku 2005
Vydal No: 1338 // 22/2005 Magistrát Bratislava v roku 2005
FIRST AID certificate / kurz PRVÁ POMOC od roku 2009
Vydal ÚS SČK BA-mesto v roku 2009
ODBORNÁ ŠPECIALIZÁCIA
tourist guide BENELUX / sprievodca - Benelux  
Krajina BENELUX / BENELUX prax 14 years/rokov
tour escort / technický sprievodca  
Krajina BENELUX / BENELUX prax 14 years/rokov
tourist guide SLOVAK REPUBLIC / sprievodca CR SR  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 14 years/rokov
BRATISLAVA - city guide / sprievodca po meste  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 14 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina BENELUX / BENELUX prax 14 years/rokov
tour escort / technický sprievodca  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 14 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina SLOVAKIA / SLOVENSKO prax 14 years/rokov
tour manager / vedúci zájazdu  
Krajina FRANCE (Paris) / FRANCÚZSKO (Paríž) prax 14 years/rokov
ÚZEMNÁ ŠPECIALIZÁCIA
INCOMING (ACR) Región: SLOVAKIA (all destinations) / SLOVENSKO (celé)
OUTGOING (PCR) Krajina: NETHERLANDS/HOLANDSKO - all destinations
BENELUX all destinations/všetky destinácie
SLOVAKIA/SLOVENSKO - all destinations
ČASOVÉ MOŽNOSTI
neobmedzené,