Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2387_8b4224068a41c5d37f5e2d54f3995089
Meno
BALKO Stanislav
Registračné číslo
R-0545
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Martin
Okres
Martin
Kontakt
Mobil
+421-907-847 342
Civilné povolanie
novinár
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2019
vydal No: 01/2019 Soňa Greksáková - ŠÍP Martin
v roku 2019
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
Časové možnosti
neobmedzené, príležitostne,