Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Bárta 140x240
Meno
BARTA Jakub
Registračné číslo
R-0563
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Nitrianska Blatnica
Okres
Topoľčany
Kontakt
Mobil
+421-905-167 215
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2020
vydal No: 9/2020 VAJAK Trenčín
v roku 2020
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 2
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 2
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO
Prax (roky) - 2
vedúci zájazdu
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 2
vedúci zájazdu
Krajina SLOVINSKO
Prax (roky) - 2
vedúci zájazdu
Krajina ŠPANIELSKO
Prax (roky) - 2
vedúci zájazdu
Krajina FRANCÚZSKO
Prax (roky) - 2
vedúci zájazdu
Krajina RUMUNSKO
Prax (roky) - 2
vedúci zájazdu
Krajina MAROKO
Prax (roky) - 2
vedúci zájazdu
Krajina BOSNA A HERCEGOVINA
Prax (roky) - 2
Územná špecializácia
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
POĽSKO
MAĎARSKO
SLOVINSKO
ŠPANIELSKO
FRANCÚZSKO
RUMUNSKO
MAROKO
BOSNA A HERCEGOVINA
Časové možnosti
neobmedzené,