Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Berec
Meno
BEREC Michal, Ing.
Registračné číslo
R-0570
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Výčapy-Opatovce
Okres
Nitra
Kontakt
Civilné povolanie
manažér kvality
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2015
vydal Nr. 05/2015/ZA Súkromná obchodná akadémia Žilina
v roku 2015
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti