Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Bublík 2022 180x240
Meno
BUBLÍK Juraj
Registračné číslo
R-0489
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Štrbské Pleso
Okres
Poprad
Kontakt
Mobil
+421-905-155 068
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2017
vydal No: 28/2017/ZA Súkromná obchodná akadémia Žilina
v roku 2017
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 5
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
región SPIŠ a PIENINY
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
región SPIŠ a PIENINY
Časové možnosti
neobmedzené,