Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
536_65658fde58ab3c2b6e5132a39fae7cb9
Meno
BUJNOVSKÁ Hana, RNDr.
Registračné číslo
R-0456
Jazykové znalosti
nemecky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-907-036 127
Civilné povolanie
učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2017
vydal No: EUBA 2017/17 Ekonomická univerzita Bratislava
v roku 2017
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 3
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
počas prázdnin,