Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2378_3837a451cd0abc5ce4069304c5442c87
Meno
BYSTRIČANOVÁ Ľubica, Bc.
Registračné číslo
R-0540
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Likavka
Okres
Ružomberok
Kontakt
Mobil
+421-918-557 981
Civilné povolanie
študent
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2019
vydal No: 63/2019/TT VAJAK Trenčín
v roku 2019
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 2
vedúci zájazdu
Krajina EURÓPA
Prax (roky) - 2
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
región ORAVA
región LIPTOV
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
EURÓPA
Časové možnosti
neobmedzené,