Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
candík
Meno
ČANDÍK Michal, Mgr.
Registračné číslo
R-0579
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Vechec
Okres
Vranov nad Topľou
Kontakt
Mobil
+421-907-207 887
Facebook
https://www.facebook.com/miso.candik
Civilné povolanie
učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2014
vydal No: 01/2014 Prešovská univerzita v Prešove
v roku 2014
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti
počas víkendov, počas prázdnin,