Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Screenshot 2023-11-20 Jana Carré Molčanová
Meno
CARRÉ MOLČANOVÁ Jana
Registračné číslo
R-0583
Jazykové znalosti
francúzsky
Bydlisko
Obec
Crovy
Okres
Francúzsko
Kontakt
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2022
vydal No: 28/2002 Inštitút vzdelávania Košice
v roku 2002
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti