Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2351_0abdc563a06105aee3c6136871c9f4d1
Meno
ČECHVALOVÁ Iveta, Mgr.
Registračné číslo
R-0514
Jazykové znalosti
rusky
Bydlisko
Obec
Nové Mesto nad Váhom
Okres
Nové Mesto nad Váhom
Kontakt
Mobil
+421-948-120 754
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2019
vydal No:1/2019 VAJAK sro. Trenčín
v roku 2019
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina UKRAJINA
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina RUSKY HOVORIACE KRAJINY
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina GRUZÍNSKO
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina UZBEKISTAN
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
POĽSKO
UKRAJINA
RUSKY HOVORIACE KRAJINY
GRUZÍNSKO
UZBEKISTAN
Časové možnosti