Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
foto_vodic
Meno
DOMIĆ Janka
Registračné číslo
R-0572
Jazykové znalosti
česky
chorvátsky
Bydlisko
Obec
Trnava
Okres
Trnava
Kontakt
Civilné povolanie
podnikateľka
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2008
vydal No: 2008/36 Ekonomická univerzita Bratislava
v roku 2008
sprievodca cestovného ruchu - CHORVÁTSKO
od roku 2022
vydal No: 3117/1-20-1-22/1037 University of Dubrovnik
v roku 2022
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
PCR Krajina:
CHORVÁTSKO - Dubrovník + Dobrovnicko-Neretvianska župa
Časové možnosti
neobmedzené,