Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
foto_dusan_durco (1)
Meno
ĎURČO Dušan, Mgr.
Registračné číslo
R-0565
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Strečno
Okres
Žilina
Kontakt
Mobil
+421-905-387030
Skype
durco_strecno
Civilné povolanie
IT manažér
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2021
vydal No: 11/2021 Soňa Greksáková - Šíp, Martin
v roku 2021
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 2
Územná špecializácia
ACR Región:
región ORAVA
región TURIEC
región SEVERNÉ POVAŽIE
DCR Región:
región ORAVA
región TURIEC
región SEVERNÉ POVAŽIE
PCR Krajina:
POĽSKO
SLOVINSKO
CHORVÁTSKO
Časové možnosti