Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
504_b337e84de8752b27eda3a12363109e80
Meno
FESENKO Oleg, Ing.
Registračné číslo
R-0433
Jazykové znalosti
ukrajinsky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-944-624 450
Civilné povolanie
novinár
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2015
vydal No: 04/2015 HOST Bratislava
v roku 2015
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 5
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 5
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
ZÁPADNÉ SLOVENSKO
PCR Krajina:
RAKÚSKO
Časové možnosti
neobmedzené,