Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
338_819f46e52c25763a55cc642422644317
Meno
FIALA Dušan, Ing.
Registračné číslo
R-0303
Jazykové znalosti
nemecky
francúzsky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-4487 2268
Mobil
+421-911-138 999
Skype
fiala.dusan
Civilné povolanie
manažér
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI (základný)
od roku 2010
vydal ÚS SČEK Bratislava
v roku 2010
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2010
vydal No: #01/2010 Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu
v roku 2010
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina ŠVAJČIARSKO
Prax (roky) - 4
vedúci zájazdu
Krajina EURÓPA
Prax (roky) - 4
vedúci zájazdu
Krajina BENELUX
Prax (roky) - 4
vedúci zájazdu
Krajina FRANCÚZSKO (Paríž)
Prax (roky) - 4
vedúci zájazdu
Krajina FRANCÚZSKO - Francúzska riviéra (Azúrové pobrežie)
Prax (roky) - 4
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ŠVAJČIARSKO
Časové možnosti
neobmedzené,