Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Gembický 180x240
Meno
GEMBICKÝ Gabriel
Registračné číslo
R-0550
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
maďarsky
poľsky
Bydlisko
Obec
Rožňava
Okres
Rožňava
Kontakt
Mobil
+421-918-206 996
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2020
vydal No: 7/2020/SCR Pro scholaris, Žilina
v roku 2020
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
ACR Región:
región GEMER
SLOVENSKÝ KRAS národný park
mesto ROŽŇAVA
DCR Región:
región GEMER
SLOVENSKÝ KRAS národný park
mesto ROŽŇAVA
Časové možnosti
neobmedzené,