Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2386_99f59c0842e83c808dd1813b48a37c6a
Meno
HALIENOVÁ Janka
Registračné číslo
R-0544
Jazykové znalosti
slovensky
Bydlisko
Obec
Martin
Okres
Martin
Kontakt
Mobil
+421-948-491 949
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2019
vydal No: 03/2019 Soňa Greksáková - ŠÍP Martin
v roku 2019
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
Časové možnosti