Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
foto Holík 180x240
Meno
HOLÍK Marián, Ing.
Registračné číslo
R-0546
Jazykové znalosti
nemecky
taliansky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-903-697 115
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2020
vydal No: 15/2020/TT VAJAK Trenčín
v roku 2020
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti