Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Hurný
Meno
HURNÝ Róbert, PhDr., PhD.
Registračné číslo
R-0573
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Stropkov
Okres
Stropkov
Kontakt
Mobil
+421-908-818 726
Civilné povolanie
koordinátor vzdelávania
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2020
vydal No: 10/2020 VAJAK sro. Trenčín
v roku 2020
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 3
Územná špecializácia
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
NEMECKO
POĽSKO
Časové možnosti
príležitostne,