Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
43_17e62166fc8586dfa4d1bc0e1742c08b
Meno
KÁTLOVSKÁ Alica
Registračné číslo
R - 0022
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-64366727
Mobil
+421-903-177891
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1990
vydal No:18/0/90/04 IZOV Bratislava
v roku 2004
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1994
vydal No:854 Magistrát mesta Bratislava
v roku 1994
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 25
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 20
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 10
manažér akcii loveckej turistiky
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 14
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
Časové možnosti
neobmedzené,