Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2005_d47268e9db2e9aa3827bba3afb7ff94a
Meno
KEREKEŠ Juraj, Ing.
Registračné číslo
R-0481
Jazykové znalosti
maďarsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-949-413 423
Civilné povolanie
dôchodca
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2007
vydal No: 2007/73 Ekonomická univerzita v Bratislave
v roku 2007
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 13
Územná špecializácia
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
príležitostne,