Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
553_f387624df552cea2f369918c5e1e12bc
Meno
KHARECHKO Larysa, Ing.
Registračné číslo
R-0462
Jazykové znalosti
slovensky
ukrajinsky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-908-154-658
Civilné povolanie
dôchodca
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2017
vydal No: 4/2017 ŠÍP Martin
v roku 2017
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 3
Územná špecializácia
Časové možnosti
neobmedzené,