Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
361_52720e003547c70561bf5e03b95aa99f
Meno
KLOKOČOVÁ Zuzana
Registračné číslo
R-0266
Jazykové znalosti
nemecky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-5557 5309
Mobil
+421-918-896 557
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1998
vydal Nr.29/0/98/04 IZOV Bratislava
v roku 2004
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 16
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
neobmedzené,