Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Eva Kucharová
Meno
KUCHAROVÁ Eva, Ing.
Registračné číslo
R-0569
Jazykové znalosti
nemecky
Bydlisko
Obec
Brodno
Okres
Žilina
Kontakt
Mobil
+421-949 586 465
Civilné povolanie
učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2020
vydal No:3/2020/SCR
v roku 2020
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti
počas víkendov, počas prázdnin,