Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
kuštárová 180x240
Meno
KUŠTÁROVÁ Monika, Mgr.
Registračné číslo
R-0549
Jazykové znalosti
anglicky
švédsky
Bydlisko
Obec
Veľký Biel
Okres
Senec
Kontakt
Mobil
+421-907-721 953
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2006
vydal No: 2006/03 Ekonomická univerzita v Bratislave
v roku 2006
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2006
vydal No: 37/2006 BKIS Bratislava
v roku 2006
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 14
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 14
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
neobmedzené,