Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
294_6883966fd8f918a4aa29be29d2c386fb
Meno
MACHÁČ Michal, Mgr.
Registračné číslo
R-0253
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Žilina
Okres
Žilina
Kontakt
Mobil
+421- 904- 680 370
Skype
machuso
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu / vedúci zájazdu
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI
od roku 2015
vydal No: 18/2015 ÚS SČK Martin
v roku 2015
AUSTRIA / RAKÚSKO - registered guide/autorizovaný
od roku 2013
vydal 37.400/0001-IV/6a/2019
v roku 2019
licenced for/povolenie BUDAPEST/ESZTERGOM/VISEGRAD
od roku 2016
vydal MKEH-KEH-IFO/00882-001/2016
v roku 2016
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2009
vydal No: 2009/111 Ekonomická univerzita Bratislava
v roku 2009
MALTA / MALTA - registered guide/autorizovaný
od roku 2019
vydal Malta Tourism Authority
v roku 2019
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina MALTA
Prax (roky) - 3
vedúci zájazdu
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 9
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) - 8
vedúci zájazdu
Krajina POĽSKO (Krakov, Osvienčim)
Prax (roky) - 8
vedúci zájazdu
Krajina FRANCÚZSKO (Paríž)
Prax (roky) - 5
vedúci zájazdu
Krajina VEĽKÁ BRITÁNIA (Londýn)
Prax (roky) - 4
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 8
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - MAĎARSKO
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 4
Územná špecializácia
ACR Región:
región ORAVA
región TURIEC
región LIPTOV
región KYSUCE
región POVAŽIE
MALÁ FATRA
mesto ŽILINA a okolie
DCR Región:
región ORAVA
región TURIEC
región LIPTOV
región KYSUCE
región POVAŽIE
MALÁ FATRA
mesto ŽILINA a okolie
PCR Krajina:
MALTA
POĽSKO (Krakov, Osvienčim)
FRANCÚZSKO (Paríž)
VEĽKÁ BRITÁNIA (Londýn)
RAKÚSKO (Viedeň)
MAĎARSKO (Budapešť)
ČESKÁ REPUBLIKA (Praha)
Časové možnosti
dohodou,