Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
241_f340f1b1f65b6df5b5e3f94d95b11daf
Meno
MANIAČEK Richard
Registračné číslo
R-0245
Jazykové znalosti
anglicky
grécky
Bydlisko
Obec
Myjava
Okres
Myjava
Kontakt
Mobil
+421-907-699 251
Civilné povolanie
úradník
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1999
vydal No: 38/A/99/2008 EuVA Bratislava
v roku 2008
Odborná špecializácia
delegát cestovnej kancelárie
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 2
delegát cestovnej kancelárie
Krajina ŠPANIELSKO
Prax (roky) .
delegát cestovnej kancelárie
Krajina GRÉCKO
Prax (roky) - 6
delegát cestovnej kancelárie
Krajina MEXIKO
Prax (roky) .
Územná špecializácia
ACR Región:
región LIPTOV
kúpele PIEŠŤANY a okolie
región MYJAVA
DCR Región:
región LIPTOV
kúpele PIEŠŤANY a okolie
región MYJAVA
PCR Krajina:
TALIANSKO
ŠPANIELSKO
GRÉCKO
MEXIKO
Časové možnosti
počas víkendov, príležitostne, dohodou,