Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
112_7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5
Meno
MAREK Jozef, Mgr.
Registračné číslo
R-0119
Jazykové znalosti
nemecky
poľsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-2-64775710
Mobil
+421-903-551085
Civilné povolanie
učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sport instructor / športový inštruktor
od roku 1983
vydal .
v roku 1983
RAKÚSKO - ohlásenie podnikania (registrovaný sprievodca)
od roku 2009
vydal GZ BMWFJ-37.400/0001-I/5a/2013 BMWFW Wi
v roku 2013
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 2003
vydal No:1253 Magistrát Bratislava
v roku 2003
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 8
VIENNA licenced city guide / licencovaný sprievodca Viedne
Krajina RAKÚSKO (Viedeň)
Prax (roky) - 2
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
MALÉ KARPATY
PCR Krajina:
RAKÚSKO (Viedeň)
Časové možnosti
počas víkendov, počas prázdnin, štvrtok a piatok popoludní,