Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
MARKULÍKOVÁ
Meno
MARKULÍKOVÁ Elena, PaedDr., Mgr., MBA
Registračné číslo
R-0571
Jazykové znalosti
česky
anglicky
rusky
bulharsky
poľsky
Bydlisko
Obec
Stará Voda
Okres
Gelnica
Kontakt
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu / delegát
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2017
vydal No: 6/2017 ŠÍP Soňa Grekásáková Martin
v roku 2017
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti
neobmedzené,