Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
185_eecca5b6365d9607ee5a9d336962c534
Meno
MENDIVILLE Angela, Mgr.
Registračné číslo
R-0168
Jazykové znalosti
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-915-788673
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2005
vydal No:310/2005 Intštitút vzelávania Košice
v roku 2005
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 10
vedúci zájazdu
Krajina USA
Prax (roky) - 10
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
USA
Časové možnosti