Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
158_06409663226af2f3114485aa4e0a23b4
Meno
MICHALKOVÁ Mária
Registračné číslo
R-0156
Jazykové znalosti
francúzsky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-907-707500
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2004
vydal No: 1204 MISTRÁL HS
v roku 2004
sprievodca cestovného ruchu - sprievodca po meste BRATISLAVA
od roku 1989
vydal No: Magistrát mesta Bratislava
v roku 2004
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu po meste BRATISLAVA (BKIS)
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 25
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 25
vedúci zájazdu
Krajina FRANCÚZSKO
Prax (roky) - 15
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
FRANCÚZSKO
Časové možnosti