Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Michalovič lepšia
Meno
MICHALOVIČ Karol, Mgr.
Registračné číslo
R-0564
Jazykové znalosti
španielsky
taliansky
Bydlisko
Obec
Malacky
Okres
Malacky
Kontakt
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1992
vydal No: 18/17/12/1992 Európska vzdelávacia akadémia Bratislava
v roku 2011
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
PCR Krajina:
TALIANSKO
ŠPANIELSKO
Časové možnosti
počas prázdnin,