Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
357_fb7b9ffa5462084c5f4e7e85a093e6d7
Meno
NEMČOKOVÁ Viera, PaeDr., CSc.
Registračné číslo
R-0311
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Košice
Okres
Košice
Kontakt
Telefón
+421-903-647 799
Civilné povolanie
dôchodca
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 1991
vydal No: 340407/10/1991 Európska vzdelávacia akadémia Bratislava
v roku 2011
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 21
Územná špecializácia
Časové možnosti
neobmedzené,