Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Ing.Martina Oravcová
Meno
ORAVCOVÁ Martina, Ing.
Registračné číslo
R-0574
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Tatranská Lomnica - Vysoké Tatry
Okres
Poprad
Kontakt
Mobil
+421-905-302 459
Civilné povolanie
dôchodca
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2018
vydal No: 046/2018/13/1 Global Education Centre Košice
v roku 2018
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 5
delegát cestovnej kancelárie
Krajina GRÉCKO
Prax (roky) - 5
delegát cestovnej kancelárie
Krajina BULHARSKO
Prax (roky) - 5
Územná špecializácia
PCR Krajina:
GRÉCKO
BULHARSKO
Časové možnosti
neobmedzené,