Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2011_c8758b517083196f05ac29810b924aca
Meno
PETROVÁ Petra, Mgr.
Registračné číslo
R-0485
Jazykové znalosti
rusky
Bydlisko
Obec
Banská Bystrica
Okres
Banská Bystrica
Kontakt
Civilné povolanie
tlmočník
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2017
vydal No: 32/2017/ZA PRO SCHOLARIS Žilina
v roku 2017
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti