Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
447_9a96876e2f8f3dc4f3cf45f02c61c0c1
Meno
PLEVA Peter, Mgr.
Registračné číslo
R-376
Jazykové znalosti
maďarsky
Bydlisko
Obec
Levice
Okres
Levice
Kontakt
Mobil
+421-949-116-687
Civilné povolanie
historik
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2014
vydal No: J/005/2014 DespaD, sro. Nitra
v roku 2014
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 1
vedúci zájazdu
Krajina EURÓPA
Prax (roky) - 1
Územná špecializácia
Časové možnosti
príležitostne,