Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2377_269d837afada308dd4aeab28ca2d57e4
Meno
RAPČOVÁ Nikola, Mgr.
Registračné číslo
R-0539
Jazykové znalosti
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-907-545 095
Skype
nikola.tripito
Civilné povolanie
majiteľka cestovnej kancelárie
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2013
vydal No: 2013/9 Ekonomická univerzita Bratislava
v roku 2013
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 6
Územná špecializácia
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
mesto KOŠICE
mesto TRNAVA
Časové možnosti
neobmedzené,