Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2000_08f90c1a417155361a5c4b8d297e0d78
Meno
RENTKA Patrik
Registračné číslo
R-0479
Jazykové znalosti
nemecky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2017
vydal No: EUBA 2017/15 Ekonomická Univerzita Bratislava
v roku 2017
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti