Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
RUSNAK foto 180x240 (1)
Meno
RUSNÁK Pavel, Mgr.
Registračné číslo
R-0567
Jazykové znalosti
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Telefón
+421-905-217 293
Mobil
+421-904-512 495
Civilné povolanie
konateľ spoločnosti
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2021
vydal No: 7/2001 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
v roku 2021
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
RUSKO
Časové možnosti
počas víkendov, príležitostne,