Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Ruttkay foto
Meno
RUTTKAY Juraj, Mgr.art., Ph.D.
Registračné číslo
R-0575
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Vrútky
Okres
Martin
Kontakt
Civilné povolanie
učiteľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2023
vydal No:7/2022-2023 CK ŠÍP Martin
v roku 2023
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti