Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
493_2f55707d4193dc27118a0f19a1985716
Meno
ŠAFFA Michal
Registračné číslo
R-0423
Jazykové znalosti
anglicky
rusky
poľsky
Bydlisko
Obec
Sečovská Polianka
Okres
Vranov nad Topľou
Kontakt
Telefón
+421-57-447 12 46
Mobil
+421-915-345 593
Civilné povolanie
strojár
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2015
vydal No: 192/2015/TT VAJAK Trenčín
v roku 2015
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) 4 years/roky
vedúci zájazdu
Krajina LITVA - LOTYŠSKO - ESTÓNSKO
Prax (roky) 4 years/roky
Územná špecializácia
ACR Región:
kraj KOŠICE
kraj PREŠOV
DCR Región:
kraj KOŠICE
kraj PREŠOV
Časové možnosti
neobmedzené,