Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
566_Sandalova
Meno
ŠANDALOVÁ Eva, Ing.
Registračné číslo
R-0566
Jazykové znalosti
nemecky
rusky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-903-404 964
Civilné povolanie
konateľ spoločnosti
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2018
vydal No: 2/2018 Soňa Greksáková - Šíp, Martin
v roku 2018
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
RUSKO
Časové možnosti
príležitostne,