Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Schvarcová 2022 180x240
Meno
SCHVARCOVÁ Katarína, Mgr.
Registračné číslo
R-0427
Jazykové znalosti
španielsky
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-944-906 718
Skype
Katarina Schvarc
Civilné povolanie
profesionálny sprievodca cestovného ruchu
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2014
vydal No: 31/2014 Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
v roku 2014
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 6
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
mesto BRATISLAVA
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
neobmedzené,