Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
simove_2_180X180
Meno
ŠIMOVE Michaela, Mgr.
Registračné číslo
R-0357
Jazykové znalosti
taliansky
Bydlisko
Obec
Mýtna
Okres
Lučenec
Kontakt
Mobil
+421-904-256 748
Civilné povolanie
sprievodca cestovného ruchu a prekladateľ
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2005
vydal No: 10/06/05/05 Európska vzdelávacia akadémia Bratislava
v roku 2005
Odborná špecializácia
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) - 16
vedúci zájazdu
Krajina CHORVÁTSKO
Prax (roky) - 16
Územná špecializácia
PCR Krajina:
TALIANSKO
CHORVÁTSKO
Časové možnosti
neobmedzené,