Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2017_8d8818c8e140c64c743113f563cf750f
Meno
ŠIROKÝ Viliam, akad. mal.
Registračné číslo
R-0493
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Nitra
Okres
Nitra
Kontakt
Mobil
+421-905-105 051
Civilné povolanie
architekt - urbanista
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2018
vydal No: 7/2018 - Soňa Greksáková - ŠÍP, Martin
v roku 2018
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 2
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
Časové možnosti
neobmedzené,