Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
1992_d5c186983b52c4551ee00f72316c6eaa
Meno
SLABEYCIUS Stanislav, Mgr.
Registračné číslo
R-0474
Jazykové znalosti
česky
nemecky
francúzsky
anglicky
rusky
Bydlisko
Obec
Žilina
Okres
Žilina
Kontakt
Mobil
+421-949-315 975
Skype
stanislav slabeycius
Civilné povolanie
prekladateľ-tlmočník
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2015
vydal No: 15/2015 Soňa Greksáková - ŠIP Martin
v roku 2015
Odborná špecializácia
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina NEMECKO
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina FRANCÚZSKO
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina RUSKO
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina VEĽKÁ BRITÁNIA
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina STREDNÁ EURÓPA
Prax (roky) .
vedúci zájazdu
Krajina ÍRSKO
Prax (roky) .
Územná špecializácia
Časové možnosti
neobmedzené,