Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
2369_ab8aa05e782481f55fc1412a97e7ac34
Meno
SZABÓOVÁ Alžbeta, Mgr.
Registračné číslo
R-0531
Jazykové znalosti
anglicky
Bydlisko
Obec
Bratislava
Okres
Bratislava
Kontakt
Mobil
+421-915-503 476
Civilné povolanie
majiteľka cestovnej kancelárie
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2016
vydal No: 2016/7 OF Ekonomická univerzita Bratislava
v roku 2016
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 4
Územná špecializácia
ACR Región:
mesto BRATISLAVA a okolie
DCR Región:
mesto BRATISLAVA a okolie
Časové možnosti
neobmedzené,