Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
Tóthová
Meno
TÓTHOVÁ Réka, Mgr.
Registračné číslo
R-0577
Jazykové znalosti
maďarsky
Bydlisko
Obec
Kamenín
Okres
Nové Zámky
Kontakt
Mobil
+421-918-769 253
Civilné povolanie
majiteľka cestovnej agentúry
Osvedčenie o kvalifikácii
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2023
vydal No: 171/2023/TT, VAJAK sro. Trenčín
v roku 2023
Odborná špecializácia
Územná špecializácia
Časové možnosti