Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu

Osobné údaje
210_6f3ef77ac0e3619e98159e9b6febf557
Meno
TRUNGELOVÁ Veronika, PaedDr..
Registračné číslo
R-0187
Jazykové znalosti
česky
anglicky
Bydlisko
Obec
Maňa
Okres
Nové Zámky
Kontakt
Telefón
+421-35-6595269
Mobil
+421-908-456785
Civilné povolanie
--/--
Osvedčenie o kvalifikácii
certifikát - KURZ PRVEJ POMOCI
od roku 2009
vydal ÚS SČK BA-mesto
v roku 2009
sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
od roku 2004
vydal No: 1167 MISTRÁL HS sro. Bratislava
v roku 2004
Odborná špecializácia
kvalifikovaný sprievodca cestovného ruchu - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Krajina SLOVENSKO
Prax (roky) - 16
vedúci zájazdu
Krajina ČESKÁ REPUBLIKA
Prax (roky) - 16
vedúci zájazdu
Krajina RAKÚSKO
Prax (roky) 3
vedúci zájazdu
Krajina MAĎARSKO
Prax (roky) - 3
vedúci zájazdu
Krajina TALIANSKO
Prax (roky) 3
vedúci zájazdu
Krajina VEĽKÁ BRITÁNIA
Prax (roky) - 2
Územná špecializácia
ACR Región:
SLOVENSKO (celé)
DCR Región:
SLOVENSKO (celé)
PCR Krajina:
ČESKÁ REPUBLIKA
RAKÚSKO
MAĎARSKO
TALIANSKO
VEĽKÁ BRITÁNIA
Časové možnosti
neobmedzené,